THIẾT KẾ NHẰM MANG ĐẾN CHO BẠN MỘT TRẢI NGHIỆM TUYỆT VỜI!

Quản lý tài sản

Dễ dàng nhập dữ liệu về thông tin tài sản hiện có và công việc bảo trì từ các phần mềm quản lý bảo trì thiết bị khác dưới dạng excel.

Yêu cầu công việc

Quản lý hàng tá công việc công việc bảo trì chỉ với một chiếc smartphone, máy tính bảng hay màn hình máy tính.

Bảo trì theo kế hoạch

Lập kế hoạch bảo trì phòng ngừa và tự động xuất phiếu bảo trì theo ngày, giờ, sự kiện, thông số kỹ thuật.

Lịch bảo trì

Lịch công việc bảo trì cho bạn một cái nhìn toàn diện về tất cả các yêu cầu công việc bảo trì đã được vạch sẵn từ đó giúp bạn hoàn thành công việc một cách dễ dàng và chính xác hơn.

Báo cáo đa dạng

Hệ thống báo cáo theo yêu cầu cho phép nhóm bảo trì của bạn phân tích được tất cả mọi dữ liệu chỉ trong tích tắc bằng cách sử dụng công cụ xuất báo cáo theo mục đích sử dụng. Hay có thể tự tạo những báo cáo của riêng bạn từ hơn 50 bộ template của Winmain CMMS.

Vật tư bảo trì và nhà cung cấp

Theo dõi tình hình vật tư bảo trì, tối ưu mức độ tồn kho hay quản lý tồn kho ở nhiều vị trí khác nhau thông qua hệ thống quản lý bảo trì thiết bị tích hợp đơn giản.

Yêu cầu mua hàng

Hãy bắt đầu thiết lập hàng tá yêu cầu mua hàng tuỳ theo tình hình thực hiện công việc bảo trì của công ty bạn. Hoặc dễ dàng tạo yêu cầu mua hàng, theo dõi tình hình tồn kho vật tư, cũng có thể mua vật tư trực tiếp từ Winmain Source.

Di chuyển tài sản

Theo dõi tình hình thay đổi vị trí tài sản và tân trang lại máy móc khi chúng thay đổi vị trí giữa các bộ phận, nhân viên bảo trì tuỳ theo yêu cầu công việc bảo trì với nhiều nhà thầu, nhà cung cấp khác nhau.

Just looking to kick the tires a bit?

Cách tốt nhất để bạn cảm nhận hết mọi giá trị của phần mềm bảo trì thiết bị Winmain CMMS chính là chạm đến từng tính năng thực của nó. Thử nào. Biết đâu bạn lại khám phá ra nhiều điều kinh ngạc từ Winmain CMMS đấy!