ĐỒNG BỘ HOÁ VỚI THẾ GIỚI MOBILE NGÀY NAY! 

Giải pháp tìm kiếm và quản lý vật tư phụ tùng thông minh

Nhập yêu cầu về vật tư phụ tùng cần cho tài sản trên smartphone của bạn thông qua ứng dụng CMMS dành cho mobile, tìm kiếm loại phụ tùng phù hợp với yêu cầu công việc, phần còn lại để chúng tôi lo. Chúng tôi sẽ báo cho bạn vị trí của loại phụ tùng bạn đang cần – phòng, kệ, thùng. Chỉ cần lấy phụ tùng đó để thực hiện công việc bảo trì, đính kèm phụ tùng đó vào yêu cầu công việc, và chúng tôi sẽ quản lý tồn kho giúp bạn.

Nhập yêu cầu công việc nhanh chóng

Làm sao một kỹ sư bảo trì có thể biết được tài sản nào cần được sửa chữa? Hay làm thế nào để một kỹ sư bảo trì khác nhập một yêu cầu công việc? Ứng dụng phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS dành cho mobile cho phép bạn thực hiện điều đó. Với Mobile Winmain CMMS,  mọi kỹ sư bảo trì đều có thể tự tạo ra yêu cầu công việc từ thiết bị di động của họ chỉ với một vài cú click chuột!

Nhập thông số kỹ thuật trong khi thực hiện công việc bảo trì

Đảm bảo rằng bảo trì theo kế hoạch được thực hiện cùng thời điểm với đồng hồ đo dành cho mobile. Dễ dàng nhập thông số kỹ thuật ngay lập tức vào yêu cầu công việc bảo trì đúng vị trí tài sản, trực tiếp từ ứng dụng phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS dành cho mobile.

Đơn giản hoá việc theo dõi tồn kho

Xem danh sách phụ tùng tồn kho được phân theo cấp bậc trên smartphone và nhập số lượng vật tư phụ tùng vào ứng dụng trong khi đang thực hiện công việc theo dõi tồn kho. Hãy để phần mềm thông minh của chúng tôi đồng bộ hoá tất cả các dữ liệu vật tư tồn kho cho bạn!

Chấm dứt ngay việc tìm kiếm, hãy scan!

Sử dụng smartphone hoặc máy tính bảng của bạn để quét mã QR trên tài sản, phụ tùng và hồ sơ yêu cầu công việc trên giấy. Truy cập ngay vào hướng dẫn vận hành máy móc, lược đồ công việc và các sách hướng dẫn kỹ thuật, yêu cầu công việc.

Just looking to kick the tires a bit?

Cách tốt nhất để bạn cảm nhận hết mọi giá trị của phần mềm bảo trì thiết bị Winmain CMMS chính là chạm đến từng tính năng thực của nó. Thử nào. Biết đâu bạn lại khám phá ra nhiều điều kinh ngạc từ Winmain CMMS đấy!