p

Tồn đọng bảo trì

Những điều bạn cần biết về phần mềm bảo trì

Tồn đọng bảo trì trong phần mềm quản lý bảo trì thiết bị

Bảo trì tồn động được tạo ra từ công việc cần phải được hoàn thành vì những lý do an toàn và để tránh các sự cố hỏng hóc xảy ra đối với máy móc thiết bị (ví dụ, thay dầu nhớt cho xe tải mỗi 500 dặm/lần). Khi đồng hồ đo chạm mốc 5000 dặm thì công việc đến hạn, nhiệm vụ bảo trì vẫn được coi là tồn đọng cho đến khi nó được hoàn thành. Công việc đó càng bị tồn đọng, bạn sẽ càng chịu nhiều rủi ro. Với phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS, bạn có thể quản lý một cách dễ dàng những tồn đọng công việc đó, đảm bảo chất lượng công việc ở mức cao nhất.

Thừa và thiếu nhân sự bảo trì

Mặc dù mức độ tồn đọng bảo trì là không thể tránh khỏi và có thể chấp nhận được nhưng bạn cần phải xác định mức độ tồn đọng bảo trì phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp. Kịch bản lý tưởng là tồn đọng bảo trì phải ổn định và có thể kiểm soát được, ngay cả khi máy móc thiết bị xảy ra hàng loạt những sự cố hỏng hóc. Duy trì một sự cân bằng giữa phân bổ nguồn lực và các chi phí liên quan đến bảo trì là một điều hết sức cần thiết.

Số lượng tồn đọng bảo trì

Tồn đọng bảo trì có thể được xác định cho toàn bộ công việc bảo trì hoặc toàn bộ tài sản. Các doanh nghiệp tìm kiếm bối cảnh và mức độ rủi ro liên quan đến từng tài sản, xác định mức độ tồn đọng bảo trì cho phép. Những tài sản ít rủi ro thường chịu đựng tồn đọng bảo trì cao hơn trong khi các tài sản có mức độ rủi ro cao lại chịu đựng tồn đọng bảo trì ngắn hơn.

 

Tồn đọng bảo trì đối với tài sản có mức độ rủi ro cao

Tồn đọng bảo trì đối với những tài sản có mức độ rủi ro cao có thể đặt một doanh nghiệp hoạt động ổn định vào tình huống nguy hiểm. Các rủi ro đáng chú ý bao gồm: hỏng hóc thiết bị, không tuân thủ các quy định bắt buộc về an toàn cháy nổ, luật an toàn theo quy định, các chi phí để loại bỏ hay thay thế tài sản, thiệt hại sản xuất và đảm bảo rằng không vướng phải các vấn đề pháp lý.

Quản lý tồn đọng bảo trì với phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS

Thật khó để đánh giá hay kiểm soát tồn đọng bảo trì mà không cần sử dụng đến phần mềm quản lý bảo trì thiết bị như WinMain CMMS. Một phần mềm quản lý bảo trì giúp các quản lý bảo trì nắm được tất cả những công việc bảo trì cần được thực hiện và thực hiện khi nào thông qua một giao diện đầy đủ về tất cả các công việc bảo trì tồn đọng hay các sự cố hỏng hóc. Trong mục báo cáo, giám sát bảo trì có thể nắm được tình trạng thực hiện công việc. Quản lý bảo trì cũng có thể sử dụng dữ liệu tồn đọng bảo trì trên hệ thống phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS để xác định liệu các công việc đó có thừa hay thiếu nhân sự bảo trì. Liệu họ có phải tập hợp nhân sự bảo trì vào cuối tuần để giải quyết những công việc cũ. Bằng việc sử dụng phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS, để theo dõi công việc bảo trì đến hạn, các doanh nghiệp có thể kiểm soát được tồn đọng bảo trì và tăng mức độ sẵn sàng, ổn định của tài sản.

Just looking to kick the tires a bit?

Cách tốt nhất để bạn cảm nhận hết mọi giá trị của phần mềm quản lý bảo trì thiết bị Winmain CMMS chính là chạm đến từng tính năng thực của nó. Thử nào. Biết đâu bạn lại khám phá ra nhiều điều kinh ngạc từ Winmain CMMS đấy!