Thời gian sửa chữa trung bình

Những điều bạn cần biết về phần mềm bảo trì

Thời gian sửa chữa trung bình là gì? (MTTR)

Khái niệm

Thời gian sửa chữa trung bình (MTTR) là thời gian trung bình cần để khắc phục và sửa chữa những thiết bị hỏng hóc, đưa chúng trở về điều kiện hoạt động bình thường. Đây là phép đo lường kỹ thuật cơ bản nhất trong bảo trì thiết bị đối các bộ phận có thể sửa chữa được. Thời gian bảo trì được xác định từ lúc bắt đầu xảy ra sự cố hỏng hóc đến thời điểm hệ thống được trở về trạng thái hoạt động bình thường (hay còn gọi là khoảng thời gian máy móc ngừng sản xuất). Bao gồm: thời gian thông báo, thời gian chẩn đoán, thời gian sửa chữa, thời gian đợi, lắp ráp lại, liên kết, hiệu chuẩn, thời gian kiểm tra và trở lại hoạt động sản xuất bình thường. Thường thì bạn sẽ không cần phải tính toán trước thời gian sửa chữa cần thiết cho từng bộ phận máy móc thiết bị. Tuy nhiên, thời gian thực để sửa chữa đánh giá được khả năng phản ứng và khắc phục sự cố của một doanh nghiệp.

Tính toán thời gian sửa chữa trung bình (MTTR)

Về mặt toán học, thời gian sửa chữa trung bình chính là phép chia của Tổng thời gian bảo trì và Số lần sửa chữa.

Trong suốt vòng đời của một tài sản,các hỏng hóc sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Một số sự cố đơn giản chỉ yêu cầu bạn thay phụ tùng trong khi một số khác phải tốn nhiều ngày để chẩn đoán và sửa chữa. Tần suất và thời gian sửa chữa dựa trên sự phân bổ các công việc tồn đọng. Chúng tôi sẽ có nhiều công việc sửa chữa nhỏ và một số công việc khác phải mất khá nhiều thời gian để hoàn thành.

Tại sao thời gian sửa chữa trung bình lại quan trọng?

Đối với các thiết bị quan trọng, thời gian sửa chữa trung bình thường có tác động rất lớn lợi nhuận cuối cùng của một tổ chức. Tốn quá nhiều thời gian để sửa chữa máy móc thiết bị sẽ đồng nghĩa với việc lỡ các đơn hàng, ảnh hưởng không tốt đến các quan hệ kinh doanh. Để hạn chế tác động của thời gian sửa chữa trung bình, các tổ chức sẽ có những nhóm bảo trì của riêng họ, luôn trữ vật tư phụ tùng trong kho hay vận hành các dây chuyền sản xuất song song.

Thời gian sửa chữa trung bình nói lên được điều gì? 

Đối với các thiết bị quan trọng, thời gian sửa chữa trung bình thường có tác động rất lớn lợi nhuận cuối cùng của một tổ chức. Tốn quá nhiều thời gian để sửa chữa máy móc thiết bị sẽ đồng nghĩa với việc lỡ các đơn hàng, ảnh hưởng không tốt đến các quan hệ kinh doanh. Để hạn chế tác động của thời gian sửa chữa trung bình, các tổ chức sẽ có những nhóm bảo trì của riêng họ, luôn trữ vật tư phụ tùng trong kho hay vận hành các dây chuyền sản xuất song song.

Bạn có thể sử dụng thời gian sửa chữa trung bình để phỏng đoán được các công việc bảo trì hay chi phí toàn bộ vòng đời của các hệ thống sản xuất mới. Nhà sản xuất thiết bị ngày nay sử dụng một triết lý thiết kế theo module vì thế các phụ tùng hay dây chuyền cấp thấp có thể được thay thế một cách dễ dàng và nhanh chóng. Xem xét về quyết định mua hàng bao gồm 2 hệ thống giống nhau – một hệ thống có thời gian sửa chữa trung bình cao hơn bởi vì các bộ phận có thể sửa chữa được lại nằm ở một vị trí hiểm hóc nên phải mất rất nhiều thời gian. Chi phí và thời gian bảo trì thêm phải được tính vào vòng đời của hệ thống để đơn giản hoá các quyết định mua hàng. Các nhà sản xuất cũng sử dụng thời gian sửa chữa trung bình để điều chỉnh lại thiết kế hay cải thiện lại các hệ thống.

Để tính toán thời gian sửa chữa trung bình, chúng tôi phải đưa ra những giả định sau đây:

  • Một nhân viên kỹ thuật thực hiện tất cả mọi công việc bảo trì một cách tuần tự.
  • Nhân viên bảo trì phải được đào tạo kỹ lưỡng.

Just looking to kick the tires a bit?

Cách tốt nhất để bạn cảm nhận hết mọi giá trị của phần mềm bảo trì thiết bị Winmain CMMS chính là chạm đến từng tính năng thực của nó. Thử nào. Biết đâu bạn lại khám phá ra nhiều điều kinh ngạc từ Winmain CMMS đấy!