Trigger Bảo trì

Những điều bạn cần biết về phần mềm bảo trì

Các loại trigger bảo trì trong phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS

Khi các trigger bảo trì xuất hiện, điều này có nghĩa rằng công việc bảo trì phải được thực hiện. Các loại trigger bảo trì được sử dụng để báo động cho nhân viên kỹ thuật biết rằng đã đến hạn bảo trì. Khi nhân viên bảo trì nhận được các trigger thông báo, các công việc bảo trì có thể được lên kế hoạch, thực hiện và lưu trữ thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý bảo trì thiết bị WinMain CMMS.

Có 05 loại trigger bảo trì chính: hỏng hóc, thời gian, sự kiện, mức độ sử dụng và điều kiện.

1. Trigger hỏng hóc

Các trigger bảo trì hỏng hóc được tạo ra khi một bộ phận nào đó của máy móc thiết bị xảy ra sự cố hỏng hóc và ngừng hoạt động. Với những trigger bảo trì này, công việc bảo trì phải được thực hiện ngay để đưa máy móc trở về trạng thái hoạt động bình thường.

Trigger hỏng hóc là một trigger bảo trì chỉ được sử dụng khi một chiến lược bảo trì không được thiết kế ở cấp độ chiến thuật hoặc chiến lược.

Nếu kế hoạch bảo trì thiết bị được chỉ định thực hiện theo chiến lược vận hành máy móc hết công suất đến khi hỏng hóc, thì trigger hỏng hóc chỉ là trigger duy nhất được sử dụng cho bảo trì máy móc. Trong tình huống này, bạn có thể rút ra một điều rằng, dù là bảo trì đột xuất nhưng vẫn phải cần có chiến lược bảo trì theo kế hoạch.

Khi thiết bị được áp dụng chiến lược bảo trì phòng ngừa, trigger hỏng hóc kích hoạt cả bảo trì đột xuất lẫn bảo trì không có kế hoạch.

Các loại bảo trì: bảo trì khắc phục, bảo trì phản ứng, vận hành máy móc đến khi hỏng hóc.

2. Trigger thời gian

Thời gian thường được sử dụng như là một trigger đối với các hoạt động bảo trì. Với trigger thời gian, công việc bảo trì được kích hoạt bất cứ khi nào lịch bảo trì đến hạn. Bởi vì lịch bảo trì có thể dễ dàng đoán được nên thời gian là loại trigger ít phức tạp nhất để hoạch định bảo trì theo kế hoạch.

Thời gian có thể được sử dụng như một trigger theo nhiều cách khác nhau. Nó có thể được sử dụng để kích hoạt công việc bảo dưỡng định kỳ, mỗi 6 tuần một lần. Nó cũng có thể được sử dụng để kích hoạt bảo trì dựa trong nhiều mùa khác nhau, như là “thay đổi bộ lọc điều hoà không khí trước mùa hè”.

Các loại bảo trì: Bảo trì phòng ngừa, bảo trì theo điều kiện và bảo trì phỏng đoán.

3. Trigger theo mức độ sử dụng

Một ví dụ phổ biến về trigger theo mức độ sử dụng đối với bảo trì là lịch bảo trì được đề xuất bởi nhà sản xuất. Chằng hạn, một nhà sản xuất xe ô tô có thể đề nghị bảo trì mỗi 10.000 km. Loại bảo trì này được kích hoạt thông qua dữ liệu được đọc bởi máy đo. Một số ví dụ khác bao gồm mức độ sử dụng theo số lượng giờ sử dụng và số chu kỳ sản xuất.

Các loại bảo trì: Bảo trì phòng ngừa, bảo trì theo điều kiện và bảo trì phỏng đoán

4. Trigger sự kiện

Khi bảo trì cần thực hiện trên cơ sở sự kiện phát sinh từ bên ngoài, trigger sự kiện có thể được sử dụng. Chẳng hạn, trong một toà nhà, hàng loạt các nhiệm vụ bảo trì cần được kích hoạt nếu có sự cố nước tràn dưới tầng hầm. Những nhiệm vụ này có thể bao gồm kiểm tra nguồn điện, bộ phận làm sạch và kiểm tra lò hơi.

Các loại bảo trì: Bảo trì phòng ngừa, bảo trì theo điều kiện và bảo trì phỏng đoán.

5. Trigger điều kiện

Trigger theo điều kiện đối với bảo trì xảy ra sau khi điều kiện hoạt động của máy móc được đánh giá và xác định kết quả là không đạt yêu cầu để tiếp tục sử dụng mà không cần phải bảo trì theo kế hoạch. Các phương pháp khác nhau có thể được sử dụng để tiếp cận các điều kiện của máy móc, từ phương pháp rẻ tiền như kiểm tra trực quan hay thông qua các kỹ thuật yêu cầu nhiều hơn như giám sát độ rung và phân tích nhiệt.

Điều kiện là trigger kích hoạt phức tạp nhất đối với bảo trì. Điều này là do dữ liệu về điều kiện phải được lấy và phân tích kỹ lưỡng. Thông thường các thiết bị cần thiết để thực hiện giám sát tình trạng đòi hỏi phải đào tạo và kinh nghiệm để vận hành hiệu quả. Sau khi dữ liệu đã được phân tích, bạn sé dựa vào đó để đưa ra quyết định liệu có  nên thực hiện công việc bảo trì hay không. Đây có thể xem là một ví dụ về trigger theo điều kiện.

Các phương pháp khác nhau để đánh giá điều kiện sẽ được phân tích rõ hơntrong chiến lược bảo trì theo điều kiện.

Loại bảo trì: Bảo trì theo điều kiện và bảo trì phỏng đoán.

Just looking to kick the tires a bit?

Cách tốt nhất để bạn cảm nhận hết mọi giá trị của phần mềm quản lý bảo trì thiết bị Winmain CMMS chính là chạm đến từng tính năng thực của nó. Thử nào. Biết đâu bạn lại khám phá ra nhiều điều kinh ngạc từ Winmain CMMS đấy!