BẢO TRÌ HỎNG HÓC

Bảo trì hỏng hóc là gì?

Khái niệm

Bảo trì hỏng hóc là chiến lược bảo trì được thực hiện đối với thiết bị gặp sự cố hỏng hóc và không còn sử dụng được nữa. Chiến lược bảo trì này dựa trên loại trigger hỏng hóc. Trong ứng dụng phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS, trigger hỏng hóc là một công cụ đặc biệt quan trọng, giúp cảnh báo các công việc bảo trì thiết bị cần thiết.

Bảo trì hỏng hóc có thể được lên kế hoạch cũng có thể không được hoạch định trước. Một ví dụ về bảo trì theo kế hoạch là chiến lược vận hành máy móc cho đến khi hỏng hóc mới bảo trì, mặc khác cũng là những ví dụ về bảo trì đột xuất bao gồm bảo trì sửa chữa và bảo trì phản ứng.

Bảo trì hỏng hóc có thể tốn nhiều chi phí hơn so với bảo trì phòng ngừa.

Just looking to kick the tires a bit?

Cách tốt nhất để bạn cảm nhận hết mọi giá trị của phần mềm bảo trì thiết bị Winmain CMMS chính là chạm đến từng tính năng thực của nó. Thử nào. Biết đâu bạn lại khám phá ra nhiều điều kinh ngạc từ Winmain CMMS đấy!