Bảo trì theo thời gian

Những điều bạn cần biết về phần mềm bảo trì

Bảo trì theo thời gian là gì?

Khái niệm

Bảo trì theo thời gian (TBM) là chiến lược bảo trì được thực hiện đối với tài sản dựa trên lịch bảo trì định sẵn. Điều này có nghĩa là thời gian chính là trigger bảo trì cho loại bảo trì này. Và trigger thời gian là một dấu hiệu nhận biết sự cố hỏng hóc xảy ra thường được sử dụng trong phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS.

Bảo trì theo thời gian là bảo trì theo kế hoạch, bởi vì nó phải được hoạch định trước. Điều này có nghĩa rằng có trigger thời gian có thể sử dụng cho cả chiến lược bảo trì phòng ngừa lẫn bảo trì phỏng đoán.

Nó vận hành như thế nào

Với ứng dụng phần mềm quản lý bảo trì thiết bị WinMain CMMS, bảo trì theo thời gian được thực hiện dựa trên lịch bảo trì vạch sẵn. Một kế hoạch bảo trì đối với một bộ phận của máy móc thiết bị được đặt cùng với nhau để được thực hiện đều đặn. Một ví dụ là: bảo trì được thực hiện đối với máy điều hoà mỗi năm trước khi mùa hè đến. Với kế hoạch bảo trì tập trung, công việc bảo trì được thực hiện mỗi khi lịch bảo trì đến hạn.

Just looking to kick the tires a bit?

Cách tốt nhất để bạn cảm nhận hết mọi giá trị của phần mềm bảo trì thiết bị Winmain CMMS chính là chạm đến từng tính năng thực của nó. Thử nào. Biết đâu bạn lại khám phá ra nhiều điều kinh ngạc từ Winmain CMMS đấy!