Bảo trì theo thông số

Những điều bạn cần biết về phần mềm bảo trì

Bảo trì theo thông số

Bảo trì theo thông số là chiến lược bảo trì được thực hiện như là một hệ quả của trigger thông số. Thông số có thể đo lường, chẳng hạn, số giờ một thiết bị được sử dụng, số kilomet mà nó chạy được, số vật tư phụ tùng được tạo ra hay một điều kiện vận hành như áp suất hay tốc độ dòng chảy.

Bảo trì theo thông số là bảo trì có kế hoạch. Điều này có nghĩa là nó được sử dụng cho cả chiến lược bảo trì phòng ngừa lẫn bảo trì phỏng đoán.

Bảo trì theo thông số thường phức tạp hơn chút ít so với bảo trì theo thời gian bởi vì nó yêu cầu xảy ra một hành động trước khi công việc bảo trì được thực hiện.

Bảo trì theo thông số được thực hiện khi máy đọc thông số cho thấy rằng một bộ phận máy móc thiết bị cần được bảo trì. Cho nên, điều quan trọng là thông số phải được đo thường xuyên để mà các công việc đến hạn sẽ không bị trì hoãn. Máy đo thông số nên dựa trên cơ sở trigger về thời gian. Khi trigger chạm đến mốc, bảo trì sẽ được lên kế hoạch.

Khi ứng dụng phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS, bạn sẽ sử dụng rất nhiều loại trigger thông số này.

Liên hệ với WinMain ngay hôm nay để nhận được phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS demo.

Just looking to kick the tires a bit?

Cách tốt nhất để bạn cảm nhận hết mọi giá trị của phần mềm bảo trì thiết bị Winmain CMMS chính là chạm đến từng tính năng thực của nó. Thử nào. Biết đâu bạn lại khám phá ra nhiều điều kinh ngạc từ Winmain CMMS đấy!