Phần mềm EAM là gì?

Phần mềm EAM là gì?

EAM hoặc phần mềm quản lý tài sản doanh nghiệp, cung cấp một cái nhìn toàn diện về toàn bộ tài sản của công ty và cơ sở hạ tầng trong suốt vòng đời sử dụng của chúng: từ thiết kế, mua sắm, thông qua quá trình vận hành, bảo trì, xử lý và thay thế.

Về cơ bản, phần mềm EAM quản lý tất cả mọi thứ tạo nên công việc kinh doanh của công ty bạn.

Quản lý tài liệu MRO

Có một cái nhìn tổng quan về quá trình mua hàng và quản lý tồn kho. Phần mềm EAM giúp bạn kiểm soát chi phí bằng cách hiểu được yêu cầu của từng loại vật tư đối với cơ sở vật chất của bạn và quản lý các phụ tùng.

Quản lý công việc bảo trì

Chẩn đoán được vấn đề, nhanh chóng phân bổ cho từng nhân viên kỹ thuật để thực hiện công việc bảo trì. Lên kế hoạch và tổ chức công việc bảo trì cho từng nhân viên và nhà thầu, theo dõi những công việc trong tương lai.

Quản lý hợp đồng dịch vụ

Tuân thủ và kiểm soát chi tiêu cho mỗi bước đi trong vòng đời hợp đồng dịch vụ. Tạo lập và quản lý các hợp đồng, thoả thuận dịch vụ với khách hàng, nhà cung cấp, đối tác và nhân viên.

Quản lý vòng đời tài sản

Lưu lại mọi dữ liệu và tài liệu hướng dẫn liên quan đến tất cả các tài sản của bạn ngay trong tầm tay, vì thế sẽ có bất cứ lúc nào bạn cần – dù bạn ở bất cứ nơi đâu trong suốt vòng đời của tài sản.

Quản lý nhân sự bảo trì

Quản lý đánh giá, đào tạo và cấp chứng nhận cho nhân viên và nhà thầu chịu trách nhiệm về quản lý tài sản trong doanh nghiệp của bạn.

Quản lý tài chính

Thu thập dữ liệu về các chi phí liên quan đến công việc bảo trì, tích hợp với phần mềm tài chính để quản lý tài chính và chi phí dự án.

Báo cáo và phân tích

Phân tích tài sản và hoạt động của chúng để xác định các vấn đề chúng trở nên nghiêm trọng hơn. Thu thập các số liệu về tình hình hoạt động cho toàn bộ cơ sở vật chất của bạn nhằm đảm bảo cho các quyết định kinh doanh tốt hơn.

Sự khác biệt giữa phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS và EAM?

Ngay từ đầu, sự khác biệt giữa phần mềm quản lý bảo trì thiết bị CMMS và phần mềm quản lý tài sản doanh nghiệp EAM dường như là con số 0 – cả hai phần mềm đều giúp cho các doanh nghiệp chuyển từ bảo trì phản ứng sang bảo trì phòng ngừa bằng cách tự động hoá các hoạt động bảo trì, quản lý tồn kho và yêu cầu công việc bảo trì.

Nhưng tên của 2 phần mềm này cho thấy được rằng, một hệ thống quản lý bảo trì thiết bị bằng máy tính (CMMS) được sử dụng chủ yếu để quản lý bảo trì trong suốt thời gian hoạt động của tài sản – thời gian bắt đầu từ lúc khởi động, vận hành và làm việc như một bộ phận sản xuất của cơ sở vật chất. Phần mềm quản lý tài sản EAM, mặt khác, quản lý toàn bộ vòng đời của tài sản. Mọi thứ từ việc tạo ra hay mua sắm rồi đến lúc vứt đi. Có xu hướng phục vụ một số lượng lớn users ở nhiều chi nhánh khác nhau và bao gồm các khả năng như hoạch định vòng đời tài sản.

Về cơ bản, EAM cho bạn thấy một bức tranh lớn hơn nhiều. Nó mang đến cho bạn một góc nhìn tổng quan về các ưu tiên, cho phép bạn nắm được mọi công cụ, gồm: tài chính, kỹ năng, tài liệu và thông tin – để đáp ứng những ưu tiên này.

Just looking to kick the tires a bit?

Cách tốt nhất để bạn cảm nhận hết mọi giá trị của phần mềm bảo trì thiết bị Winmain CMMS chính là chạm đến từng tính năng thực của nó. Thử nào. Biết đâu bạn lại khám phá ra nhiều điều kinh ngạc từ Winmain CMMS đấy!