phần mềm

Bảo trì phỏng đoán (PdM)

Bảo trì phỏng đoán là gì?

Khái niệm

Mục đích đầu tiên của chiến lược bảo trì phỏng đoán là để phỏng đoán những sự cố hỏng hóc có thể xảy ra và thứ 2 là để ngăn chặn sự xảy ra các sự cố hỏng hóc nhờ vào các hoạt động bảo trì thường xuyên. Giám sát các sự cố trong tương lai giúp bạn hoạch định được những công việc bảo trì cần làm trước khi sự cố đó trở nên nghiêm trọng hơn. Một cách lý tưởng, bảo trì phỏng đoán giảm tần suất bảo trì xuống mức tối thiểu nhất có thể, để ngăn chặn bảo trì phản ứng đột xuất mà không tốn các chi phí liên quan đến việc thực hiện quá nhiều công việc bảo trì phòng ngừa.

Phỏng đoán được các hỏng hóc có thể được thực hiện bằng nhiều kỹ thuật khác nhau. Kỹ thuật được chọn phải hiệu quả và đảm bảo đủ thời gian cảnh báo cho bảo trì. Một số kỹ thuật bao gồ: phân tích độ rung, phân tích dầu, hình ảnh thật, quan sát trực tiếp thiết bị. Lựa chọn đúng kỹ thuật cho việc thực hiện giám sát theo điều kiện là một điều quan trọng và chỉ được thực hiện tốt nhất khi tham khảo ý kiến của nhà sản xuất máy móc thiết bị và các chuyên gia giám sát theo điều kiện.

Khi công việc bảo trì phỏng đoán được thực hiện hiệu quả như một chiến lược bảo trì, bảo trì chỉ được thực hiện đối với máy móc khi được yêu cầu. Đó chỉ là trước khi hỏng hóc xảy ra. Điều này tiết kiệm rất nhiều chi phí:

  • Tối thiểu thời gian bảo trì thiết bị
  • Tối thiểu thời gian sản xuất bỏ ra để bảo trì
  • Tối thiểu chi phí vật tư phụ tùng

Những khoản tiết kiệm chi phí này ở cùng một mức giá. Một số kỹ thuật giám sát theo điều kiện tốn kém và đòi hỏi cần nhiều chuyên gia cũng như những người có kinh nghiệm về phân tích dữ liệu một cách hiệu quả.

Các ứng dụng phù hợp

Các ứng dụng phù hợp cho bảo trì phỏng đoán bao gồm:

  • Có một chức năng vận hành quan trọng
  • Có các mô hình hỏng hóc có thể được dự đoán tiết kiệm chi phí với hoạt động giám sát thường xuyên
  • Có khả năng xảy ra hỏng hóc

Các ứng dụng không phù hợp

Các ứng dụng không phù hợp đối với bảo trì phỏng đoán bao gồm:

  • Không phục vụ một chức năng quan trọng nào
  • Không có mô hình hỏng hóc có thể được dự đoán một cách tiết kiệm chi phí

Ưu điểm của bảo trì phỏng đoán

So với bảo trì phòng ngừa, bảo trì phỏng đoán đảm bảo một phần của thiết bị cần bảo trì chỉ ngưng hoạt động khi sắp có hỏng hóc xảy ra. Điều này làm giảm tổng thời gian và chi phí bảo trì thiết bị.

Nhược điểm của bảo trì phỏng đoán

So với bảo trì phòng ngừa, chi phí giám sát theo điều kiện cần cho bảo trì phỏng đoán thường rất cao. Mức độ kỹ năng và kinh nghiệm yêu cầu để diễn giải chính xác các dữ liệu giám sát điều kiện cũng rất cao. Kết hợp lại, những điều này có nghĩa rằng giám sát theo điều kiện tốn chi phí đầu tư rất cao. Một số công ty thuê những nhà cung cấp dịch vụ giám sát theo điều kiện để giảm thiểu chi phí ban đầu về chương trình giám sát theo điều kiện.

Không phải tất cả tài sản hỏng hóc đều được bảo trì tiết kiệm chi phí, được sử dụng chiến lược bảo trì phòng ngừa hay chiến lược vận hành máy móc cho đến khi hỏng hóc. Các kỹ thuật như bảo trì dựa trên độ tin cậy mang đến một phương pháp có hệ thống để xác định liệu bảo trì dự đoán có phải là sự lựa chọn tốt nhất khi chiến lược bảo trì tài sản đối với một tài sản riêng biệt hay không.

Just looking to kick the tires a bit?

Cách tốt nhất để bạn cảm nhận hết mọi giá trị của phần mềm bảo trì thiết bị Winmain CMMS chính là chạm đến từng tính năng thực của nó. Thử nào. Biết đâu bạn lại khám phá ra nhiều điều kinh ngạc từ Winmain CMMS đấy!