Bảo trì phòng ngừa (PM)

Bảo trì phòng ngừa là gì?

Khái niệm

Bảo trì phòng ngừa (hay bảo dưỡng phòng ngừa) là loại bảo trì thường xuyên thực hiện đối với thiết bị để giảm bớt khả năng xảy ra hỏng hóc.

Bảo trì phòng ngừa được thực hiện khi các thiết bị vẫn hoạt động bình thường để mà máy móc sẽ không xảy ra những hỏng hóc bất ngờ.

Bảo trì phòng ngừa được lên kế hoạch sẵn để mà các nguồn lực được chuẩn bị sẵn sàng.

Bảo trì được hoạch định sẵn dựa trên các trigger về thời gian và mức độ sử dụng máy móc thiết bị. Một ví dụ điển hình đối với tài sản được lập lịch bảo trì phòng ngừa dựa vào thời gian là một cái máy lạnh được bảo dưỡng hằng năm, trước mùa hè. Một ví dụ khác đối với tài sản được lên lịch bảo trì dựa trên trigger mức độ sử dụng là một động cơ mô tô đuợc bảo trì mỗi 10,000km.

Bảo trì phòng ngừa thường phức tạp hơn trong phối hợp so với hình thức vận hành máy móc đến khi hỏng hóc mới bảo trì bởi vì lịch trình bảo trì phải được hoạch định sẵn. Bảo trì phòng ngừa lại ít phức tạp hơn so với bảo trì phỏng đoán vì các chiến lược giám sát không được hoạch định sẵn cũng như kết quả không được giải thích rõ.

Các ứng dụng thích hợp

Tài sản thích hợp với hình thức bảo trì phòng ngừa bao gồm:

  • Có chức năng hoạt động quan trọng
  • Có kiểu hỏng hóc có thể được ngăn chặn (và không tăng mức độ hỏng hóc) với hình thức bảo trì thường xuyên
  • Có xác suất hỏng hóc tăng theo thời gian hoặc tần suất sử dụng

Các ứng dụng không phù hợp

Ứng dụng không phù hợp với bảo trì phòng ngừa bao gồm:

  • Xảy ra hỏng hóc bất ngờ không liên quan đến bảo trì
  • Không có chức năng quan trọng

Ưu điểm của bảo trì phòng ngừa

Ưu điểm so với các chiến lược bảo trì ít phức tạp hơn

Lên kế hoạch bảo trì là lợi thế lớn nhất của bảo trì phòng ngừa so với các chiến lược bảo trì ít phức tạp khác. Bảo trì đột xuất có rất nhiều chi phí có thể tránh được trong quá trình lên kế hoạch bảo trì. Chi phí bảo trì đột xuất bao gồm chi phí mất mát trong sản xuất, chi phí cao hơn cho khoảng mua vật tư phụ tùng đột xuất và phí vận chuyển cũng như thời gian sửa chữa hỏng hóc, chẩn đoán sự cố trong khi thiết bị ngừng hoạt động. Thông thường bảo trì đột xuất tốn gấp 3 đến 9 lần chi phí so với bảo trì có kế hoạch. Khi bảo trì được thực hiện một cách có kế hoạch, mỗi loại chi phí có thể được giảm xuống một phần. Thiết bị có thể ngừng hoạt động khi có sự cố hỏng hóc. Trước khi tắt máy, mọi vật tư phụ tùng cần thiết, nhân lực bảo trì có thể được tập hợp lại để giảm thiểu thời gian sửa chữa. Những biện pháp này làm giảm tổng chi phí bảo trì. Mức độ an toàn cũng được cải thiện bởi thiết bị hỏng hóc ít hơn so với các chiến lược bảo trì phức tạp.

Ưu điểm so với các chiến lược bảo trì phức tạp hơn

Bảo trì phòng ngừa không đòi hỏi quá trình giám sát theo điều kiện. Điều này loại bỏ sự cần thiết (và chi phí) phải thực hiện và diễn giải dữ liệu giám sát tình trạng máy móc và thực hiện công tác bảo trì dựa trên kết quả nghiên cứu đó. Nó cũng loại bỏ sự cần thiết phải sở hữu và sử dụng thiết bị giám sát điều kiện.

Nhược điểm của bảo trì phòng ngừa

Nhược điểm so với các chiến lược bảo trì ít phức tạp hơn

Không giống như bảo trì theo phản ứng, bảo trì phòng ngừa đòi hỏi kế hoạch bảo trì. Điều này đòi hỏi một sự đầu tư cả về thời gian và nguồn lực mà những điều này lại không được yêu cầu bỏi các chiến lược bảo trì ít phức tạp hơn.

Bảo trì có thể xảy ra rất thường xuyên với chiến lược bảo trì phòng ngừa. Trừ khi, và cho đến khi tần suất bảo trì được tối ưu hoá đối với bảo trì tối thiểu, quá nhiều hoặc quá ít công việc bảo trì phòng ngừa sẽ xảy ra.

Nhược điểm so với các chiến lược bảo trì phức tạp hơn

Tần suất bảo trì phòng ngừa thường rất cao. Tần suất này có thể được giảm bớt mà không mất đi độ tin cậy khi thực hiện việc giám sát và phân tích các điều kiện hoạt động của máy móc. Việc giảm tần suất bảo trì được bù đắp bởi các chi phí tăng thêm liên quan đến việc thực hiện giám sát điều kiện.

Just looking to kick the tires a bit?

Cách tốt nhất để bạn cảm nhận hết mọi giá trị của phần mềm quản lý bảo trì thiết bị Winmain CMMS chính là chạm đến từng tính năng thực của nó. Thử nào. Biết đâu bạn lại khám phá ra nhiều điều kinh ngạc từ Winmain CMMS đấy!