Phát triển mô hình bảo trì tài sản

Những điều bạn cần biết về phần mềm bảo trì

Các mô hình quản lý tài sản trong phần mềm bảo trì thiết bị CMMS

Bảo trì dựa trên độ tin cậy

Một hệ thống bảo trì mở rộng nhưng thiếu tính ứng dụng thực tế so với ứng dụng phần mềm bảo trì thiết bị WinMain.

Lịch bảo trì được đề nghị bởi người sản xuất

Bỏ qua những lợi ích ích về kinh nghiệm trong bối cảnh vận hành thực tế.

Lịch bảo trì phòng ngừa hoàn toàn được tính toán

Sắp xếp lịch bảo trì dựa trên các số lần hỏng hóc, dựa trên lịch OEM và các phỏng đoán.

3 Yếu tố bảo trì phòng ngừa

Nhiệm vụ cần thiết nào có thể được thực hiện bằng những nhân viên bảo trì có kinh nghiệm, hoặc từ những hướng dẫn OEM dưới đây. Mặc dù vậy, kết hợp giữa lịch sản xuất và các công cụ sẵn có đơn giản chỉ là vấn đề về việc hoạch định thông minh. Điều duy nhất còn lại là xác định tần suất thực hiện công việc của các hoạt động bảo trì này.

Mô hình bảo dưỡng tài sản v.s. RCM

 • Ít cồng kềnh hơn so với RCM – được thiết kế để được sử dụng mà không cần các kiến thức chuyên sâu về thiết bị đó.
 • Bao quát toàn bộ chuỗi máy móc thiết bị
 • Giảm thiểu việc nhập lại dữ liệu
 • Có thể được tiến hành bởi lao động theo giờ với hướng dẫn tối thiểu dưới sự đào tạo ban đầu

RCM, theo nhiều nghĩa, nhìn chung quá cồng kềnh đối với các ứng dụng thực tế. Ứng dụng của nó nên được giữ lại cho các loại máy móc phức tạp với những yêu cầu liên quan đến bảo trì.

Các giai đoạn triển khai chương trình bảo trì phòng ngừa

Phát triển sự phân cấp về tài sản

Tạo ra các cấp độ tài sản có 1 tác động 2 chiều:

 1. Nó cho phép dễ dàng tham khảo và xây dựng quan hệ giữa các tài sản có thể bảo trì được.
 2. Quy trình kiểm tra tài sản và phân loại chúng thành từng phần nhỏ để bảo trì giúp cho người vận hành một cách hiểu thông suốt hơn về máy móc cá nhân. Bạn có thể thấy được những nhận xét tương tự như: “Tôi thậm chí không biết đến thứ gọi là HAD – chúng tôi chẳng bao giờ thay đổi điều đó”.

Xác định mức độ rủi ro

Tầm quan trọng của các phụ tùng được phân loại riêng biệt trong giai đoạn tiếp theo. Một hệ thống phân loại thô được diễn tả ở dưới đây:

Quy mô hình thay thế có thể được sử dụng, mang lại các mức độ phân loại theo những dòng tương tự:

Sau đó phân loại phụ tùng cá nhân thông qua tiêu chí khi hỗ trợ quy trình của bạn như thế nào.

Bước tiếp theo là kết hợp 2 cách phân loại trong cùng một bảng như sau:

Bây giờ chúng ta bàn về mặt lợi và hại cứ các chiến lược bảo trì phổ biến đa dạng và bắt đầu xác định sự kết hợp giữa các chiến lược bảo trì phức tạp như RCM và lịch bảo trì phòng ngừa đơn giản, chúng tôi xếp hạng các tài sản dựa trên mức độ rủi ro của hỏng hóc và tầm quan trọng của quy trình chúng hỗ trợ. Những bảng này có thể được kết hợp lại thành một bảng so sánh đối với tầm quan trọng của toàn bộ tài sản.

Xác định điều kiện vận hành hiện tại của máy móc thiết bị

Điều này đi đôi với tiêu chuẩn đánh giá tầm quan trọng tương đối ở bước 2. Máy móc cũ kỹ thường có mức độ rủi ro cao sẽ cần được quan tâm nhiều hơn hay có khả năng thay thế cao hơn. Máy móc mới hơn sẽ ít rủi ro hơn có thể không cần phải quan tâm nhiều.

Phát triển chiến lược bảo trì cho mỗi thiết bị

Có rất nhiều loại chiến lược bảo trì. Một vài cái được liệt kê bên dưới. Những tài sản với mức độ rủi ro thấp (ví dụ C5) có thể được bảo trì với chiến lược hư đâu sửa đó. Tuy nhiên đối với những tài sản có mức độ rủi ro cao, ví dụ A2, nên được sử dụng lịch bảo trì và giám sát phòng ngừa, hay một sự đầu tư vào một vài loại công nghệ giám sát có điều kiện. Những chiến lược sẵn có sau đây:

 • Hư đâu sửa đó
 • Bảo trì phòng ngừa (PMs)
 • Bảo trì phỏng đoán và theo điều kiện
 • Bảo trì dựa trên trên độ tin cậy
 • Giám sát liên tục

Kết thúc các công việc bảo trì chuyên biệt

Sau khi tất cả các công việc được vạch sẵn kế hoạch, những hoạt động xác định cần được quyết định. Cần phải làm những việc gì cho kế hoạch bảo trì phòng ngừa mỗi tuần. Cho kế hoạch bảo trì phòng ngừa mỗi tháng? Mỗi chiến lược đều nhằm vào một mức độ khác nhau về bảo dưỡng tài sản và các hoạt động đáp lại của nó. Bảo trì phòng ngừa sẽ bao gồm những hoạt động giám sát diện rộng và sửa chữa nếu có thể. Bảo trì dựa trên độ tin cậy và công việc giám sát liên tục liên quan nhiều đến hàng loạt các hoạt động tương tự như: kiểm tra, hiệu chỉnh. Xây dựng một kế hoạch cho mỗi tài sản bao gồm càng nhiều chi tiết càng tốt đối với mỗi hoạt động bảo trì. Kế hoạch này nên được kiểm chứng và thay đổi trong những khoảng thời gian khác nhau.

Liên hệ với WinMain ngay hôm nay để nhận được phần mềm bảo trì thiết bị demo miễn phí!

Just looking to kick the tires a bit?

Cách tốt nhất để bạn cảm nhận hết mọi giá trị của phần mềm bảo trì thiết bị Winmain CMMS chính là chạm đến từng tính năng thực của nó. Thử nào. Biết đâu bạn lại khám phá ra nhiều điều kinh ngạc từ Winmain CMMS đấy!